Климатикът – изгоден начин за отопление през мразовитите дни

Климатици Климатичната система е една алтернатива на множеството уреди за отопление, която има своите преимущества. Стойността на изхабената енергия е най-голямото преимущество на климатичната система, спрямо всички други уреди. Увеличаването на цените на енергоносителите доведе до значителен скок в стойността на парното. В момента е много по-евтино да ползвате новите климатици спрямо всички останали методи за създаване на топлина: парно, газ, въглища и т.н.

Ако все още се чудите с какъв уред да се през идната зима, знайте че климатика не е толкова скъпа и сложна машина. Заради фундаменталния физичен закон на име „Цикъл на Карно”, работи всяка климатична инсталация. Описва поведението на газове и течности при промяна на температурата и налягането. Температурата се повишава пропорционално при повишаване на налягането на флуида и обратно. От тук следва, че при всички климатици съществена роля оказва флуидът, популярното му наименование е фреон.

Другите компоненти, изграждащи климатичната система са : компресор и топлообменници (радиатори). Компресорът увеличава налягането на газа и да го придвижва през цялата система. Навяро всички сте чували за обикновен, инверторен или DC инверторен климатик. Наименованията идват от типа на компресора, с който работи климатика или по-скоро от дейността на електромотора, който движи буталото, перката или винта на компресора. Следващият важен елемент в модерния климатик е топлообменникът. Във всяка климатична система се съдържат най-малко два топлообменника- един извън помещението и един вътре в него. Предназначениета им е да вземат топлина от точка А и да я прехвърлят на флуида, който компресора пренася до друго място, след това газа прехвърля топлината на другия топлообменник, който пък я отдава на заобикалящата го среда. Освен тези главни елементи, които са от голямо значение за функционирането на една климатична инсталация има и спомагателни възли: вентилатори, които движат струи въздух през топлообменниците. Тези вентилатори се задвижват от електромотори, които биха могли да са както с постоянна скорост на оборотите така и с регулируема. Освен това всеки модерен климатик съдържа четирипътен винтил, електронна платка(и), датчици. Функцията на четирипътния винтил e да разединява пътя на газа в желаната посока, така че да се изпарява или във външния дял или във вътрешния. Електронната платка служи за контролиране на работата на климатика. Температурата се отчита от датчиците. Йонизатор и плазмен филтър са добавени в някои видове климатици. Функцията на тези съставни части е да филтрират въздуха, който преминава през вътрешността на климатика. Точно те превръщат климатика не само в охлаждаща или отоплителна машина, а в уред допринасящ за пълен комфорт в жилището ви.

Comments are closed.